نمونه سوالات سازمان بنادر و دریانوردی برای سمت افسر اولی نامحدود

Chief Mate   |   GT≥۳۰۰۰