ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

شما کدوم رشته دریایی رو‌ انتخاب می‌کنید؟

اگر دوباره حق انتخاب داشتین ، کدوم رشته دریایی رو‌ انتخاب می‌کردین؟‌‌ لطفا دلایل خودتون رو با رعایت احترام و دلیل قانع کننده تو کامنت های همین پست بنویسید. پاسخی…

ادامه خواندن