نمونه سوالات سازمان بنادر و دریانوردی برای سمت افسر دومی شناورهای با تناژ بیشتر از ۵۰۰

۲nd Officer   |    GT≥۵۰۰