نمونه سوالات سازمان بنادر و دریانوردی برای سمت افسر دومی شناورهای با تناژ کمتر از ۳۰۰۰

۲nd Officer 3000≥GT- NCV