از طرف تمام اعضای خانواده دریایی سی تایم ؛ حادثه ناگوار سانچی

و عروج ملکوتی و قهرمانانه دریانوردان عزیز سانچی را

خدمت خانواده محترم این دریادلان تسلیت عرض می نماییم.

مدیر سی تایم

شهدای سانچی

شهدای سانچی