پ. فروردین ۱ام, ۱۳۹۸

تایم لپس زیبای جدا شدن کشتی نفتکش ایرانی از SPM