چ. خرداد ۲۹ام, ۱۳۹۸

دریانوردی

هدایت و ناوبری کشتی