ش. مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۸

دریانوردی

هدایت و ناوبری کشتی