چ. خرداد ۲۹ام, ۱۳۹۸

اولین دریانورد بازنشسته ایران