س. فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۹

اولین دریانورد بازنشسته ایران