ش. مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۸

اولین دریانورد بازنشسته ایران