مخوف ترین دزدان دریایی زن

داستان هایی از زنانی که روزگاری نامشان لرزه بر تن مردان می انداخته. زنانی که مردان از آن ها اطاعت کرده و جانشان را در گرو تصمیمات او می گذاشتند. زنانی که دزد دریایی بودند و ناخدای یک کشتی … بنابرابن با ما همراه باشید در سفری دریایی به تاریخ …   ۱) سادی بزه […]