حقوق دریانورد

ده سازمان مهم که دریانوردان می‌توانند در صورت نیاز، جهت دریافت کمک با آنها تماس بگیرند‌

به تدریج زندگی حرفه ای بر روی دریا،به سمتی متمایل می شود، که میزان درخواست کمک از جانب دریانوردان به نهادهای ذیل،به حداقل مقدارخود برسد و حداقل شانس منجر به وقوع وضعیت‌هایی که امکان درخواست و اقدام حقوقی و قانونی از جانب دریانوردان با سازمانهای ذیل بوجود آید.

ترجمه : سرمهندس آمانج معروفی | کاری از خانواده دریایی سی تایم

‌‌

ناوگان دریایی تجاری، حرفه‌ایست که جهت احقاق حقوق کارمندان و کارگران خود، بایستی دارای وکیل مدافع رسمی و دائمی باشد و مشخصاباتوجه به موضوع مذکور، منظور از افراد درگیر در این شغل،همان دریانوردانی هستند که برروی کشتی ها در حال کارکردن می‌باشند(نقطه مقابل افراد اداری).

به تدریج زندگی حرفه ای بر روی دریا،به سمتی متمایل می شود، که میزان درخواست کمک از جانب دریانوردان به نهادهای ذیل،به حداقل مقدارخود برسد و حداقل شانس منجر به وقوع وضعیت‌هایی که امکان درخواست و اقدام حقوقی و قانونی از جانب دریانوردان با سازمانهای ذیل بوجود آید.

بطورکلی،براساس سنت و رسم مرسوم، معمولا تمامی موضوعات و مشکلات پیش آمده برروی کشتی، حتی الامکان و مقدور در درون خود کشتی و بصورت دوستانه و محترمانه حل و فصل میشود. شخص کاپیتان کشتی،معمولا به تنهایی جهت حل مشکلات پیش آمده که نیازمند توجه جدی و مخصوص باشد، کفایت میکند. ولی بهرحال مانند سایر مشاغل،گاهی بعضی از مشکلات و مسایل پیش آمده،به تنهایی بایک دست دادن ساده و معذرت خواهی معمولی،حل نخواهدشد.

دربرخی ازموارد،دریانورد هیچ چاره ای ندارد بجز اینکه مشکلات و مسایل زندگی دریایی خود را به مسئولان ذی‌صلاح جهت حل و فصل آنها،انتقال دهد.

نمونه آن مشاجرات که ممکن است منجر به طرح سؤال و شکایت و پیگیری گردد، برمیگردد به پاداش ها، امکانات رفاهی موجود بر روی کشتی‌ها، هزینه های ایاب و ذهاب و پیاده شدن از کشتی تا منزل و سایر مسایل مشابهی که باعث عدم رضایتمندی دریانوردان بشود!

مسلما در محیطی که کار، مقدس و دوست داشتنی شمرده میشود و درجایی سخت که دریانورد باجان و دل زحمت میکشد و تلاش می‌کند، بایستی حقوق خود را درآخر ماه تمام و کامل دریافت کند.مشکلاتی که منجربه نارضایتی آنها بشود،قاعدتا هم بایستی شنیده شود و هم موردتوجه و گفتمان و پیگیری قرارگیرد و هم بدرستی قضاوت و حکمیت شود.

پس دریانورد بایستی بداند که هنگام نیاز به کجا پناه ببرد؟ و بداند که کدام سازمانها و انجمن‌ها،در‌ زمان نیاز دریانوردان، تمایل به کمک به حل مشکلات آنها دارند؟ شرح آنها در ذیل آمده است:

١-فدراسیون بین المللی حمل و نقل کارگران(ITF)؛

ITFGlobal.org

این فدراسیون در سال ١٨٩۶ بنا نهاده شد. ITF به عنوان یک اتحادیه جهانی و متغیر از اتحادیه تجارت جهانی و با سمت و سوی حمل و نقل بین المللی درصنایع مختلف(دریایی،هوایی و ….) محسوب می‌شود.این نهاد، درجهت حفظ منافع اتحادیه کارگران مرتبط به سازمان جهانی دریانوردی(IMO)،و سازمان جهانی کار ( ILO)، و سازمان مدنی و بین المللی هوانوردی (ICAO)،گام برمیدارد. دفتر اجرایی آن در لندن و همچنین ادارات و شعبات متعددی را در بنادر استراتژیک ،در سرتاسر دنیا دارا می باشد.

پیوستگی و ارتباط اتحادیه های مختلف باITF، این نهاد را قادر می سازدتا منافع و حقوق مختلف کارگران و دریانوردان ذی ربط را به پای مذاکره بکشاند. هرنوع کمکی از جانب این نهاد، فارغ از ملیت و یا پرچم کشتی مربوطه می باشد. 

جزئیات مربوط به تماس و ارتباط با ITF در “اینجا” یافت میشود…

٢- سازمان بین المللی کار(ILO)؛

ILO.org

سازمان(ILO)، یکی از بازوان سازمان ملل متحد (UN) میباشد که با استانداردهای بین المللی کار و کارگران مرتبط، سروکاردارد. به عنوان یک آژانس اختصاصی سازمان ملل در سال ١٩١٩ بنا نهاده شد و تابحال، چهارقانون وآئین نامه درارتباط با اوضاع کاری، استاندارد محل کار دریانوردان، حقوق ها و دستمزدها، را وضع و حمایت نموده است. ILO ،نقش اساسی و محوری را در تشکیل کنوانسین هایی از قبیل؛ “کنوانسیون کاردریایی(MLC 2006)”و ” کنوانسیون استخدام و بکارگیری دریانوردان(١٩٩۶)” و ” کنوانسیون پیاده شدن و بازگشت دریانوردان از کشتی به محل سکونت (١٩٨٧)” و “کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان(٢٠٠٣)” و …. ایفا کرده است. اطلاعات بیشتر در موردILO را می توان اینجا یافت…

٣- موسسه کلیسایی دریانوردان(SCI))؛

Seamenschurch.org

این موسسه در سال ١٨٣۴ بنانهاده شد. این نهاد، یک آژانس جامع و وسیعی ست که سرویس دهی و خدمت رسانی گسترده ای را مختص دریانوردان در سرتاسر جهان، دارا می باشد. که باتوجه به نیازمندی های معنوی، حرفه ای،شخصی و اختصاصی دریانوردان، خدمات لازم را ارائه .این خدمات شامل کمکهای قانونی و مدنی و آموزشی و مراقبتهای کشیشی، می باشد، که جنبه اصلی آن، رایگان بودن آن خدمات مدنی می باشد که بصورت اختصاصی در اختیار دریانوردان قرار می گیرد. این نهاد، میزان مهم و حیاتی بودن خدماتی را که دریانوردان از جان و دل در جهت ایجاد و شکل دهی اقتصادی قوی، انجام می دهند را شناسایی کرده و مورد سنجش و نهایتا تائید قرار میدهند.اطلاعات مربوطه را میتوان در ” اینجا” یافت….

۴-شبکه بین المللی امداد و رفاه دریانوردان ( ISWAN)؛

SeafarersWelfare.org

شبکه ISWAN، یک موسسه خیریه اختصاصی می باشد، که منحصرا در زمینه مطالعات مرتبط با نیازمندیهای دریانوردان و تهیه و تدارک محرمانه و رایگان خدمات مختص آنها درجهت رفع مشکلاتشان، فعالیت می کند. سرویس دهی و خدمت رسانی آنها، تحت عنوان همیار دریانورد(Seafarerhelp)،شناخته شده است. خدمت رسانی آنها در طول سال و بصورت شبانه روزی، انجام می پذیرد که شامل: کمک در زمینه دستمزدهای پایین، محیط کاری نامطلوب و … می باشد که در اصل نوعی مشاوره و طلب کمک در جهت رفع مشکل پیش آمده برای دریانورد و نوعی گفتگو محسوب میگردد. جزىیات بیشتر را در “اینجا” بیابید….

۵- خط امداد دریانوردان(SH)؛

SeafarerHelp.org

درسال ٢٠٠٢ تاسیس شد.این خط امدادی در برگیرنده حوزه بیرونی منطقه چنای هند می‌باشد. هدف آن، خدمت رسانی بین انجمن دوستی و دریایی هند با سرویس اظطراری اجتماعی می‌باشد. رازداری و محرمانه بودن، جزء ارکان اصلی و اساسی این نهاد بوده و تمامی مکالمات و مکاتبات تلفنی و اینترنتی، کاملا محرمانه و خصوصی ضبط و نگهداری می شود.

این انجمن، یک نهاد NGO و در اصل غیردولتی بوده که از کلیسا و مشاغل حقوقی و سایر مشاغل صنعتی، داوطلبانه نیروجذب نموده و ارائه خدمات میکند. اطلاعات بیشتر در این مورد رادر “اینجا” میتوان یافت….

٧-انجمن بین المللی دریایی مسیحی(ICMA)؛

ICMA.org

این نهاد با ٢٨ NGO درارتباط با مسایل و مشکلات رفاهی و آسایشی دریانوردان، همکاری و فعالیت می کند. در سال ١٩۶٩ تاسیس شد. هر یک از این NGO ها، نماینده اختصاصی کلیساها و مجامع مختلفی هستند که بصورت مستقل فعالیت میکنند.گستردگی و نفوذ این انجمن، باعث شده است که نمایندگی و شعبات زیادی در سرتاسر دنیا داشته باشد.جزئیات بیشتر را ” اینجا” می توان یافت….

٨- دریانوردان انگلستان(UK)؛

این یک نهاد خیریه است که بودجه ای را جهت رفاه حال و حل مشکلات دریانوردان و خانواده های آنها، فراهم می سازد.این نهاد چه بصورت جداگانه و انفرادی و چه به کمک سایر انجمنهای خیریه ای که در حیطه خدمات رفاهی دریانوردان فعالیت می کنند، به ایفای نقش می پردازد.نهاد دریانوردان(UK)، همچنین بصورت فعالانه در زمینه جمع آوری و ایجاد کمپین جهت وصول وجوهات و کمکهای نقدی در جهت پیشبرد و آموزش و افزایش آگاهی کارگران صنعت دریایی، اهتمام می ورزد.

٩- مراکزی برای دریانوردان؛

Seatime.ir

این مراکز دریانوردی صرفا یک شرکت یا نهاد خیریه ای و درآمدزا نیستند بلکه اساسا متشکل از همکاری نزدیک سه نهاد مسیحی بین المللی می باشند که عبارتند از:

-موسسه رسالت دریا (AOS)

-موسسه جامعه دریانوردان

-موسسه سرویس رسانی به دریانوردان(MTS)

این سه موسسه باهمکاری یکدیگر،هرگونه خدمات رفاهی و آسایشی و اقامتی را برای دریانوردانی که در بنادر انگلستان پهلو گرفته اند را، فراهم و مهیا می کنند.

١٠- سازمان حمایت از دریانورد(SS)؛

این سازمان به دریانوردان بازنشسته سلطنتی (Royal marine) و نیروی دریایی سلطنتی(Royal navy) و ناوگان تجاری و همچنین جمعیت ماهیگران انگلستان، خدمت رسانی و سرویس دهی انجام می دهد.این خدمات بسیار وسیع و جامع بوده که در ارتباط با کادر مذکور انجام می پذیرد. محدوده خدمات، از مشاوره و کمکهای مالی گرفته تا توسعه شغل و حرفه آنها رادر بر می گیرد.

T.me/Seatime

Instagram.com/Seatimers

ترجمه و تهیه مطلب توسط:

سرمهندس آمانج معروفی

:Translated by Chief Engineer

Mr. Amanj Marofi

For Seatime Marine family ـ translated from marine insight

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *